Persoonlijk interieuradvies (aan huis en in onze vestigingen) Zoek een vestigingZoek een vestiging Bel onsBel ons

Disclaimer

Bij bezoek aan een van de Binnenspecialist website(s) geldt het volgende:

Aanvaarding voorwaarden

De Binnenspecialist website wordt onderhouden door Den Heijer Groep BV te Benthuizen, hierna genoemd Binnenspecialist. Op de inhoud en het gebruik van de Binnenspecialist website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Binnenspecialist behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de Binnenspecialist website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Binnenspecialist website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de Binnenspecialist, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Binnenspecialist zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de Binnenspecialist website, mag niets van de Binnenspecialist website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Binnenspecialist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de Binnenspecialist website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Binnenspecialist spant zich in om de informatie op de Binnenspecialist website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Binnenspecialist sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Binnenspecialist website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Aanbiedingen op de Binnenspecialist website zijn geheel verblijvend. Binnenspecialist sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid op de Binnenspecialist website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaard Binnenspecialist en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Binnenspecialist geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Hyperlinks

Hyperlinks op de Binnenspecialist website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Binnenspecialist. Binnenspecialist biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Binnenspecialist worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de Binnenspecialist website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de Binnenspecialist website verwijzen.

Contact

Binnenspecialist garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.